KAMMERER EDINA BLISS

HELIX® Beavató női iskola

Mit jelent egy női beavató? Egy női beavató feladata az, hogy felkészítse az embereket a változásra és segítsen másoknak válaszokat találni a kérdéseikre. A legfontosabb küldetésünk, hogy amikor összezavarodik valaki, amikor sebezhetővé válik, a legjobb tudásunk szerint, a legtisztább Forrásból táplálkozva, felemeljük őt a fénybe és begyógyítsuk a sebeit. A mélységek megtalálásáról, megéléséről és a sebezhetőség értékéről szól ez a misztériumiskola. A beavatás során energiával dolgozunk. Az energia a változás, az átalakulás képessége. A bennünket kísérő erőtéren keresztül képesek vagyunk a Forráshoz kapcsolódni, s képessé válunk másokat is a Forráshoz kapcsolni.

HELIX® Beavató női iskola egyik fontos küldetése, hogy a tudatos gondolkodás és érzések pozitív kapcsolatát létre tudjuk hozni és fenn tudjuk tartani. Természetesen nekünk kell megválasztanunk saját hitünk szerint az ösvényt és magatartást, s haladni ezen az ösvényen, hogy megvalósíthassuk a szívünk vágyait. Ha azonos célokra hangoljuk az energiáinkat és a tudatosságunkat, akkor megdöbbentő erejű és egymással kölcsönhatásban álló kapcsolatok jöhetnek létre. Csodálatos új barátokra lelünk, akiket a tudatosságunk hasonlósága és a törődésünk vonz felénk. A szellemiségen alapuló kapcsolatok általánossá válnak és a szeretet természetes, örömteli módon áramlik majd. Ha úgy tetszik, a finomenergián keresztül áthangoljuk magunkat. A finomenergia legfontosabb működése az, hogy változásokat képes előidézni bennünk. Azok a beavatások, amelyeket meg fogunk kapni, azok is változásokat fognak előidézni bennünk. Az energia a változás, az átalakulás képessége.

Egy szellemi beavatást kétféleképpen közelíthetünk meg: egyfelől tudatosabbá tesz bennünket arról, hogy megtestesült lelkek vagyunk. Segít kiépíteni ezt az utat, pl. a feltétel nélküli szeretet integrálásával. Másfelől egyfajta irányított energiafolyam, tehát változást okoz a finomtest energiamezejében. A beavatás nem egy intellektuális tanulás, hanem a lényünkben történő tartós változás. A bennünket körülvevő energiamezők és azok állapota nagy mértékben befolyásolják a tudatosságunkat és a világban való létünket. Ebbe beletartozik az is, ahogyan gondolkozunk, cselekszünk, érzünk önmagunkkal, a minket körülvevő emberekkel vagy a környezetünkkel kapcsolatban. A beavatás célja az energiamezőnk tartós megváltoztatása. Ezek a beavatások, amiken keresztülmegyünk változásokat hoznak el az életünkbe, s arra sarkalnak majd, hogy a szeretetet és fényt követve változtassunk régi szokásainkon és induljunk el egy igazabb élet felé. Mindenki maga dönti el, hogy milyen szinten engedi be az életébe ezeket a változásokat. De ez az energia, amelyet megkapunk, minden esetben válaszol az imáinkra, a segítségkérésünkre. A beavatás során az történik, hogy az Emelkedett mesterek megnyitják a beavatott testében az energiák megfelelő keringését és összhangot teremtenek. Az összhang megtalálása fontos a belső utazásunk szempontjából, hiszen ebben a folyamatban a belső labirintusunkból, a megrekedésből kijutunk a fényre, vagyis egy magasabb nézőpontba.

 

Darabokból fogjuk összerakni magunkat, és csakis a saját ösztönös megérzéseinkre támaszkodva. Egyáltalán nem a logikus elme szerint fogunk haladni, s az elme nem tudja majd ezt a struktúrát lekövetni, mégis kibontunk magunkból valami különlegeset. Ha a megérzéseinkre támaszkodunk, azok vezetnek majd. Megmérettetnek az Égiek, hogy képesek vagyunk-e a feladatot elvégezni és véghez vinni, a logikus elmétől függetlenül tudva, hogy melyek a következő lépések. Akkor is, amikor nem látunk előre még a következő lépésig sem. A tudatosság sokkal magasabb szintjére emelkedhetünk így. A beteljesedés abból áll, hogy megértjük, kik is vagyunk, és ezzel az élménnyel gazdagodva haladunk tovább. Őseink olyan univerzumból érkeztek, amely már beteljesítette önmagát, és együtt jutottak arra a felismerésre, hogy az a világ volt az Első Alkotó.  Olyan világból jöttek, amely felfedezte önnön lényegét – az alkotást. E lényeg felfedezése által érthetjük meg, hogy mind alkotók vagyunk. Mivel a realitások egyike sem állandó, és a jövő sincs előre elrendezve, vagyis egy sor leshetőség létezik. A mi felelősségünk, hogy kitárjuk a tudatunkat és beengedjük ezeket az esélyeket az életünkbe. Így egy  növekedésben fogunk együtt utazni. 

Az a célom ezzel a misztériumiskolával, hogy az emberek, akikkel összekapcsolódunk majd, emlékezni kezdjenek önmagukra. Változás következik, egy paradigmaváltás, amely csökkenti a harmadik dimenzió sűrűségét, s ez a folyamat felerősíti ennek a nehézségeit. Az embereknek szüksége lesz fénylő lámpásokra az útjukon, olyanokra, akik mélyebben kapcsolódnak össze az ősi tudással és tiszta forrásból adnak át üzeneteket. Ezáltal magasabb szintekre fogunk emelkedni, ahol megéljük majd, hogy csökken a test sűrűsége is. Azért vagyunk most itt, illetve azért is hív ez az Iskola, mert át akarjuk látni az evolúciós folyamatot, és részeseivé szeretnénk válni a felemelkedésnek. Ez mind nagyon izgalmas lesz, hiszen több valóságsíkon működünk majd. Minden válasz ott van bennünk, mélyen, arra várva, hogy felfedezzük. Azért tódulnak felszínre a kérdések, hogy saját bensőkből felhozhassuk rájuk a válaszokat. Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, először el kell hinnünk, hogy az információ valóban bennünk rejlik.

Hová vezet ez az átalakulás? Most arra készülünk fel, hogy az alakuló, új világban megtaláljuk a helyünket. Mivel az emlékezetünkben őrizzük mindazt, ami a Földön valaha történt, képessé válunk arra, hogy másoknak utat mutassunk, megtartsunk másokat a változások ideje alatt. Egy nagyszabású terv résztvevői vagyunk mind, akik felébredtünk, nem aludtunk vissza és tudatosan fejlődünk. Mindannyian kaptunk az alkalmon, hogy jelen lehessünk ezen a kihívásokkal teli helyen, ebben az időben. Biztosak voltunk benne, hogy meg tudjuk csinálni, meg tudjuk élni ezt az életet. Mielőtt idejöttünk, azt is tudtuk, hogy sok segítséget fogunk kapni. Fejlődésünk különböző fordulópontjain különféle élethelyzetekkel kapcsolódunk össze azért, hogy ösztökéljenek, lendületbe hozzanak, felvillanyozzanak, emlékeztessenek bennünket – de nem azért, hogy ezekkel eltérítsenek az utunkról. Mi is ösztönzünk majd másokat, így katalizátorok leszünk. Ez a misztériumiskola segít a saját tudásunk előhívásában. Az Égiek megáldják őszinte törekvéseinket, hogy fejlődjünk és az életet szolgáljuk.

 

Világunk rejtett oldalát a hétköznapi ember elméje három, egymástól eltérő okból képtelen felfogni. Először azért, mert világunknak még egy kiterjedése (dimenziója) van, melyet nem képes érzékelni; másodszor azért, mert a világ magasabb rendű oldala túlságosan finom fejletlen észlelőképességének; harmadszor, mert a világnak olyan értelme és célja van, amiről az átlagembernek rendszerint halvány sejtelme sincs. Nem látjuk egész világunkat, mert amit látunk, csupán elenyészően csekély része, bármilyen szép is ez a rész. Egy újabb dimenzió elképzelése végtelennek tű­nik a mi térről való fogalmunkhoz képest, s térbeli kifejezések­kel nem érzékeltethető, mégis mindent elkövetünk, hogy elsajátítsuk azt az érzékelést, amivel láttatni tudjuk a láthatatlant.

Világunk harmadik aspektusa, amely a többség elől el van rejtve, a lét terve és célja. Az emberek általában minden felis­merhető cél nélkül vergődnek át az életen, kivéve talán a tisztán fizikai küzdelmet, amelyet a vagyonosodásért vagy a hatalom elnyeréséért vívnak, mert homályosan azt hiszik, hogy ezek boldoggá teszik. Nincs határozott elméletük arról, miért vannak a világon, sem semmi bizonyosságuk az előttük álló jövőről. Még azt sem lát­ják be, hogy lelkek ők és nem testek, s hogy mint ilyenek, fejlő­désük egy hatalmas kozmikus fejlődési terv részét képezik. Ha egyszer minden igazságnak ez a legnagyobbika felderengett az ember láthatárán, végbemegy benne az a változás, amit a nyuga­ti vallások „megtérésnek”, neveznek. Ennek pontos jelentése: „együtt fordulás valamivel”.  Abban a pillanatban, amikor az Isteni Terv nagyszerűsége fel­villan csodálkozó ember szemei előtt, nincs számára más lehetőség, mint­hogy minden erejét a Terv beteljesedésének szentelje, hogy „meg­forduljon, és együtt menjen” a Teremtő szeretetének és bölcsességének nagyszerű áradatával. Megtudhatjuk, hogy mi a való és mi a valótlan, mit érdemes elnyerni és mi értéktelen. A halhatatlan lélek, az Isteni Tűz egy szikrájának életét kezdjük élni, s ezt álmot kezdjük teremteni.

Ez a női beavató iskola utazás egy olyan világba, amely már ott él bennünk. Azt segít bennünk kibontani, hogy hogyan váljunk segítőkké, hogyan tudunk együtt működni az Isteni Tervvel, hogyan vegyük észre az útmutatást, s hogyan tegyük azt az erőt az életünk részévé, amelyet felfedezünk magunkban. Gyógyulunk és emlékezünk. Nyílik a tér. Azzá válunk, akik lelkünk okán vagyunk.

 

Program:

📌 A beavatásokon keresztül felismerjük a bennünk lévő spirituális erőt
📌 Megtanulunk a képességeinkkel bánni
📌 A tudatosságon keresztül pedig a megosztott figyelemmel tudjuk majd a jelenlétet gyakorolni.

 

👉 HELIX® Beavató női iskola egy 7 hónapos elköteleződés. Minden hónapban egy alkalommal (szombatonként) találkozunk, az utolsó alkalom egy teljes hétvége, szombat-vasárnap. A szombati alkalmak ára 25 000 HUF, a teljes hétvége ára 40 000 HUF

👉 Fizetési feltételek: a helyedet az előleg (10 000 HUF) befizetésével tudod biztosítani a csoportban, ami levonásra kerül az első hónap díjából.

👉 A programokra előzetes bejelentkezés szükséges. A friss időpontokat keresd az AKTUÁLIS menüben. Az időpont változtatás jogát fenntartom. Kérd email-ben a bővebb tájékoztatót a misztériumiskoláról.

 

Előzetes bejelentkezés:
Kammerer Edina Bliss

+36 20 399 7177
edina.kammerer@gmail.com

A cikk illusztrálásához a Shutterstock fotókönyvtár jogtiszta képeit és a saját szerzői joggal védett logót használtuk.

error: Content is protected !!